Underleverantörsavtal

Detta avtal är ett anpassat underleverantörsavtal för Tecken & Tolk och ska användas vid kontraktering av underleverantörer.